Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

USG

Badanie ultrasonograficzne między 11 - 14 tygodniem ciąży.

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

1. Liczba pęcherzyków ciążowych w jamie macicy.

2. Ocena czynności serca płodu (FHR)

3. Pomiary biometryczne: - długość ciemieniowo-siedzeniowa ( CRL )

- wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD )

4. Ocena anatomii płodu:

a) czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych,

b) ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową

do 12 tygodnia ciąży,

c) żołądek

d) serce płodu - lokalizacja i czynność serca,

e) pęcherz moczowy

f) kręgosłup

g) kończyny górne i dolne

5. Ocena kosmówki.

6. Ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB)

Optymalny czas badania prenatalnego (11,0 - 13+6 t.c. ) ;. CRL 45 - 84 mm

Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia:

a. aberracji chromosomalnych

b. zaburzeń hemodynamicznych

c. wad serca płodu

d. zespółu przetoczenia krwi między płodami

powrót