Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Regulamin organizacyjny/Cennik

Regulamin organizacyjny/Cennik

Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Medyczne „Białe Błota"  Grzegorz Szymczak - Ginekologia-Położnictwo działa na podstawie:

-   przepisów ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),

-   wpisu nr 52-11-2767799 do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej,

-   niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Szubińska 67, 86-005 Białe Błota.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie  działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a/ badanie i porada lekarska, także w domu,

b/ leczenie,

c/ przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,

d/ opieka nad kobietą ciężarną,

e/ wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej/ specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie ginekologia - położnictwo.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki oraz w miejscu pobytu pacjenta.

IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.       Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.

2.       Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.

3.       Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według uzgodnień.

4.       Pacjenci są zobowiązani do odbioru wyników badań dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu terminu.

5.       W przypadku nieodebrania nieprawidłowego wyniku badania, pacjent jest  powiadamiany pisemnie na podany podczas rejestracji adres e-mail lub w przypadku braku takiego adresu, jest powiadamiany drogą telefoniczną/sms  o konieczności odbioru wyniku badania.

6.       Pacjent zobowiązany jest do stawienia się na umówioną wizytę o ustalonej godzinie. W przypadku nie pojawienia się pacjenta bez wcześniejszego powiadomienia traci on możliwość rejestracji elektronicznej (poprzez internet) oraz będzie zastosowana odrębna cena konsultacji w razie chęci umówienia się na kolejną wizytę. 

 

V OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 - 7,00 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,


VI OPŁATY

1.       Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne:

 

 

Cena [Pln]

 

Cennik  usług

 

 

 

                                    Usługi podstawowe

 

Konsultacja (wywiad, badanie i USG ginekologiczne, położnicze do 10 tygodnia ciąży lub USG piersi, recepty, zalecenia, cytologia, KTG,)

  200

 

Konsultacja kompleksowa (wywiad, badanie i  USG ginekologiczne, położnicze do 10 tygodnia ciąży , badanie palpacyjne i USG piersi, recepty, zalecenia, cytologia, KTG )

  300

 

Konsultacja w przypadku nie pojawienia się danego pacjenta na poprzedniej wizycie bez jej wcześniejszego odwołania lub konsultacja poza godzinami przyjęć

  300

 

USG - ocena owulacji (kolejna wizyta)

 100

 

Szczepienie przeciwko HPV Silgard, Cervarix lub  Gardasil (zawiera koszt szczepionki)

250-500

 

        Usługi dodatkowe (dodatkowo płatne do kosztów wizyty)

 
 

Badanie prenatalne  - ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu zgodnie z wytycznymi FMF na podstawie licencjonowanego oprogramowania. Zawiera:  1.USG  11-13,6 tydzień ciąży – z oceną NT, NB, DV, TV   2. Badania krwi - białko PAPP-a i f-BHCG 3. Wywiad medyczny 4. Raport pisemny

    

       400

 

USG położnicze 2D od 14 tygodnia ciąży (w tym USG „połówkowe”)

       100

 

USG położnicze 3,4D (nagranie DVD, zdjęcia)  i/lub badanie Dopplera przepływu krwi

150

 

Cytologia klasyczna

   0*

 

Test HPV (37 podtypów)

200

 

KTG

   0*

 

Wydanie druków  - zaświadczenia, zwolnienia, przedłużenia wystawionych wcześniej recept, itp. 

   0*

 

Diagnostyka bakteriologiczna (wymaz, ew. antybiogram)

50

 

Założenie wkładki Mirena, Jaydess, Kyleena lub Levosert (zaw. koszt wkładki, kontrolę USG oraz ew. jednoczasowe usunięcie poprzedniej)

600-1000

 

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

 100

 

Nieinwazyjny test prenatalny w kierunku trisomii płodu 21,18,13 (NIFTY)

 2000

 

Krioterapia (nadżerki, kłykciny, inne)

200-400

 

Dobór i założenie pessara (zawiera koszt pessara)

200

 

Wymiana  pessara (do 30 dni od jego założenia)

   0*

 

Zdjęcie szwów pooperacyjnych, zmiana opatrunku itp.

50

 

Inne

Ustalona indywidualnie

 

* wliczone w cenę konsultacji

Badanie USG w ciąży wielopłodowej = cena x 1,5

Cennik ważny od 1.06.2018

   
   

Cennik badań laboratoryjnych

(płatne dodatkowo do ceny wizyty)

 

Diagnostyka mikroorganizmów - badania jakościowe (technika PCR*)  Cena [pln]

Chlamydia trachomatis

150

Mycoplasma genitalium

150

Ureaplasma urealyticum

150

Mycoplasma hominis

150

Pakiet infekcyjny - Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium lub Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum/parvum

300

 

 

Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)

200

HSV (wirus opryszczki)

200

   
   
   
   
   

                                                                                  dr n. med. Grzegorz Szymczak

 Białe Błota dnia  27.05.2018