Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Odbyte kursy i staże na II stopień specjalizacji


Kurs/staż

Oddział (poradnia)

Czas trwania

Oddział ginekologii

Klinika Położnictwa i Ginekologii  AM SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2000-2001

Endokrynologia ginekologiczna

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej  SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2000

Patofizjologia ciąży i porodu

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Warszawa ul. Czerniakowska

2001

Blok porodowy i oddział położniczy

Klinika Położnictwa i Ginekologii  AM SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2001-2002

Stany naglące położniczo-ginekologiczne

Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawa ul. Kasprzaka

2001

Zakażenia, w tym choroby przenoszone drogą płciową (HIV)

Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawa ul. Kasprzaka

2001

Promocja zdrowia

Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawa ul. Kasprzaka

2001

Oddział patologii ciąży

Klinika Położnictwa i Ginekologii  AM SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2002-2003

Onkologia ginekologiczna – chemioterapia

Oddział Onkologii Klinicznej, Regionalne Centrum Onkologii Szpital, Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2

2002

Onkologia ginekologiczna – radioterapia

Oddział Radioterapii, Regionalne Centrum Onkologii Szpital, Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2

2002

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych, ZOZ MSWiA Szpital Bydgoszcz ul. Markwarta 4-6

2002

Krwotoki

Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawa ul. Kasprzaka

2001

Krwotoki

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny AM Bydgoszcz ul. Skłodowskiej-Curie

2002

Diagnostyka i terapia płodu

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Warszawa ul. Czerniakowska

 

2003

Endoskopia – kurs indywidualny

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Warszawa ul. Czerniakowska

 

2003

Oddział noworodkowy

Oddział Noworodków i Wcześniaków SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2003

Oddział intensywnej terapii noworodków

Oddział Noworodków i Wcześniaków, Intensywna Terapia Noworodka SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego

2003

Urologia

Oddział Urologiczny, PS ZOZ Szpital im. Błażka Inowrocław ul. Poznańska 97

2003

Ultrasonografia – kurs indywidualny

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Warszawa ul. Czerniakowska

 

2003

Intensywna terapia i medycyna ratunkowa

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2003

Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej AM, Warszawa ul. Karowa 2

2003

Onkologia ginekologiczna – chirurgia

Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Szpital, Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2

2003

Chirurgia ogólna (w tym chirurgia gruczołu piersiowego)

Oddział Chorób Piersi, Centrum Onkologii Szpital, Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM, SP Szpital Kliniczny im. dr Jurasza Bydgoszcz ul. Skłodowskiej-Curie 9

2004

Endoskopia – kurs indywidualny

Klinika Położnictwa i Ginekologii  AM SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2004

Przyszpitalna poradnia położniczo-ginekologiczna

Wojewódzka Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  SP ZOZ Woj. Szpital im. dr Biziela Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75

2004