Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Regulamin organizacyjny/Cennik

Regulamin organizacyjny/Cennik

Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Medyczne „Białe Błota"  Grzegorz Szymczak - Ginekologia-Położnictwo działa na podstawie:

-   przepisów ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),

-   wpisu nr 52-11-2767799 do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby Lekarskiej,

-   niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Szubińska 67, 86-005 Białe Błota.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie  działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a/ badanie i porada lekarska, także w domu,

b/ leczenie,

c/ przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,

d/ opieka nad kobietą ciężarną,

e/ wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej/ specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie ginekologia - położnictwo.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki oraz w miejscu pobytu pacjenta.

IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.       Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.

2.       Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.

3.       Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według uzgodnień.

4.       Pacjenci są zobowiązani do odbioru wyników badań dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu terminu.

5.       W przypadku nieodebrania nieprawidłowego wyniku badania, pacjent jest  powiadamiany pisemnie na podany podczas rejestracji adres e-mail lub w przypadku braku takiego adresu, jest powiadamiany drogą telefoniczną/sms  o konieczności odbioru wyniku badania.

6.       Pacjent zobowiązany jest do stawienia się na umówioną wizytę o ustalonej godzinie. W przypadku nie pojawienia się pacjenta bez wcześniejszego powiadomienia traci on możliwość rejestracji elektronicznej (poprzez internet) oraz będzie zastosowana odrębna cena konsultacji w razie chęci umówienia się na kolejną wizytę. 


V OPŁATY

1.       Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne:

 

 

Cena [Pln]

 

Cennik  usług

 

 

 

                                    Usługi podstawowe

 

Konsultacja (wywiad, badanie i USG ginekologiczne, położnicze do 10 tygodnia ciąży lub USG piersi, recepty, zalecenia, cytologia, KTG,)

  200

 

Konsultacja kompleksowa (wywiad, badanie i  USG ginekologiczne, położnicze do 10 tygodnia ciąży , badanie palpacyjne i USG piersi, recepty, zalecenia, cytologia klasyczna, KTG )

  300

 

Konsultacja w przypadku nie pojawienia się danego pacjenta na poprzedniej wizycie bez jej wcześniejszego odwołania

  300

 

USG - ocena owulacji (kolejna wizyta)

 100

 

Szczepienie przeciwko HPV Silgard, Cervarix lub  Gardasil (zawiera koszt szczepionki)

250-500

 

        Usługi dodatkowe (dodatkowo płatne do kosztów wizyty)

 
 

Badanie prenatalne  - ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu zgodnie z wytycznymi FMF na podstawie licencjonowanego oprogramowania. Zawiera:  1.USG  11-13,6 tydzień ciąży – z oceną NT, NB, DV, TV   2. Badania krwi - białko PAPP-a i f-BHCG 3. Wywiad medyczny 4. Raport pisemny

    

       400

 

USG położnicze 2D od 14 tygodnia ciąży (w tym USG „połówkowe”)

       100

 

USG położnicze 3,4D (zdjęcia formatu pocztówkowego, nagranie DVD)  lub badanie Dopplera przepływu krwi

 150

 

Cytologia klasyczna

   0*

 

Cytologia płynna (LBC)

150

 

Cytologia płynna (LBC) z HPV K16/KI67 (CINtec)

300

 

Test HPV (37 podtypów)

200

 

KTG

   0*

 

Wydanie druków  - zaświadczenia, zwolnienia, przedłużenia wystawionych wcześniej recept, itp. 

   0*

 

Diagnostyka bakteriologiczna (wymaz, ew. antybiogram)

50

 

Założenie wkładki Mirena, Jaydess, Kyleena lub Levosert (zaw. koszt wkładki, kontrolę USG oraz ew. jednoczasowe usunięcie poprzedniej)

700-1000

 

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

 100

 

Nieinwazyjny test prenatalny w kierunku trisomii płodu 21,18,13 (NIFTY)

 1900

 

Krioterapia (nadżerki, kłykciny, inne)

200-400

 

Dobór i założenie pessara (zawiera koszt pessara)

200

 

Wymiana  pessara (do 30 dni od jego założenia)

   0*

 

Zdjęcie szwów pooperacyjnych, zmiana opatrunku itp.

50

 

Inne

Ustalona indywidualnie

 
 

 * wliczone w cenę konsultacji

Badanie USG w ciąży wielopłodowej = cena x 1,5

   
   

Cennik badań laboratoryjnych

(płatne dodatkowo do ceny wizyty)

 

Diagnostyka mikroorganizmów - badania jakościowe (technika PCR*)  Cena [pln]

Chlamydia trachomatis

150

Mycoplasma genitalium

150

Ureaplasma urealyticum

150

Mycoplasma hominis

150

Pakiet infekcyjny - Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium lub Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum/parvum

300

 

 

Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)

200

HSV (wirus opryszczki)

200

   
   
   
   
   

                                                                                  dr n. med. Grzegorz Szymczak

 Białe Błota dnia  15.10.2018