Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Test prenatalny NIFTY

Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii Płodu

Test NIFTY to Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii (ang. Non Invasive Fetal Trisomy Test).

Określa ryzyko wystąpienia trisomii, poprzez wykrycie i analizę materiału genetycznego dziecka krążącego we krwi obwodowej matki. DNA płodu (ang. cffDNA) poddaje się analizie zużyciem techniki sekwencjonowania nowej genereacji (ang. NGS). a ryzyko trisomti określane jest z zastosowaniem opatentowanych narzędzi bioinformatycznych. 

Czym są zespoły wad wrodzonych?

Trisomie chromosomów 21, 18, 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii chromosomu 21, 18 lub 13.

Co powodują zespoły wad wrodzonych?

Zespół Downa (trisomia 21) charakteryzuje się specyficznymi zmianami w wyglądzie dziecka, lekkim opóźnieniem w rozwoju oraz znacznym ryzykiem wystąpienia dysfunkcji wielu narządów.

Trisomia 18 (zespół Edwards'a) oraz trisomia 13 (zespół Patau) wiążą się z dużym ryzykiem poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Około 95% płodów z trisomią 18 ulega spontanicznemu poronieniu. 30% żywo urodzonych dzieci z zespołem Edwardsa umiera w pierwszym miesiącu życia, tylko 10% dożywa wieku niemowlęcego.

Ryzyko wystąpienia zespołów wad wrodzonych wzrasta z wiekiem matki. Nie ma obecnie żadnego leku ani terapii, które zapobiegają wystąpieniu zespołu wad wrodzonych u dziecka.

  wiecej

Test prenatalny NIFTY - Najczęściej zadawane pytania

1.  Czym różni się test NIFTY od testów biochemicznych wykonywanych z krwi matki?

wiecej