Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Wykształcenie/kwalifikacje

 

2011 - Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna nadany przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2011 - Certyfikat rejestracyjny General Medical Council uprawniający do praktykowania jako specjalista ginekolog-położnik na terenie Anglii.

2005 - Certyfikat umiejętności wykonywania badania USG w zakresie ginekologii i położnictwa wydany przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2004 - Specjalizacja lekarska II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa nadana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

1999 - Świadectwo Umiejętności wykonywania badań USG Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej, Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fundacji Niemiecko-Polskiej „Edukacja w Położnictwie i Ginekologii”

1999 - Specjalizacja lekarska I stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa nadana przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

1993 - Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

1984 - I Liceum Ogólnokształcące w Pile, klasa o profilu matematyczno-fizycznym

1984 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pile, Wydział Wychowania Muzycznego