Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Kursy i szkolenia zawodowe

2016 - "World Congress 2016" - Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Birmingham

2016 - "Doppler w położnictwie i ginekologii" - kurs oraz warsztaty praktyczne - Małopolskie Warsztaty Ultrasonografii, Kraków

2016 - "Echokardiografia płodowa" - kurs oraz warsztaty praktyczne - Śląska Szkoła Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych, Ustroń, Cieszyn

2015 - "Uroginekologia dla zabiegowców - kurs doskonalący" - Mazurska Szkoła USG i Ginekologii, Jabłoń

2015 - "The 11-13 weeks scan" - The Fetal Medicine Foundation, London

2015 - "IV Edycja Forum Uroginekologicznego" - II Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakopane

2014 - "The 11-13 weeks scan" - The Fetal Medicine Foundation, London

2014 - "Antenatal surveillance" - The Fetal Medicine Foundation, London

2014 - "Cervical assessment" - The Fetal Medicine Foundation, London

2013 - "World Congress 2013" - Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Liverpool 

2013 - " Difficult Questions - Advanced Fetal Medicine Foundation Course on Fetal Medicine" - The Fetal Medicine Foundation - Sopot

2012 - "The 11-13 weeks scan" - The Fetal Medicine Foundation, London

2012 - "Basic fetal echocardiography" - The Fetal Medicine Foundation, London

2011 - "Diagnostyka USG 3D w ginekologii i położnictwie - kurs praktyczno-teoretyczny" - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość

2009 - "Co nowego w diagnostyce i leczeniu niepłodności" - InviMed, Poznań

2009 - "Modern contraception in the modern world" - European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC), Budapest 

2008 - "International Congress in Fetal Medicine" - The Fetal Medicine Foundation, London
 
2007 - „Ultrasonografia gruczołu piersiowego – kurs doskonalący” - Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Poznań  

2007 - „Standardy badania ultrasonograficznego. Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Praktyczne zastosowanie Dopplera w położnictwie. Diagnostyka Ultrasonograficzna w ginekologii” – Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań  

2007 - „Ultrasonografia gruczołu piersiowego – kurs podstawowy” - Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Poznań  

2006 - „Badanie Dopplerowskie i ultrasonografia trójwymiarowa 3D/4D w położnictwie i ginekologii. Echokardiografia płodu” – Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań

2006 - Warsztaty operacyjne „Nowe techniki leczenia zaburzeń i statyki nietrzymania moczu”, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Poznań

2005 - „Współczesne możliwości diagnostyki i terapii płodu. Doppler w położnictwie i ginekologii” – Sekcja Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Łódź

2005 - „The theoretical course for the Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 11-13+6 Weeks”, Kypros Nicolaides - The Fetal Medicine Foundation, London

2005 - “Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie”, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Poznań 

2005 - „III Szkoła Menopauzy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego”, Warszawa  

2004-2005 - Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,  Poznań  

2004 - „Ultrasonografia w Położnictwie i Ginekologii – Kurs teoretyczny dla Zaawansowanych” – Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii, Olsztyn  

2004 - „Diagnostyka Ultrasonograficzna w Położnictwie i Ginekologii dla Początkujących – Teoria i Praktyka” – Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii, Olsztyn

2000-2004 - Staż lekarski do II stopnia specjalizacji –  Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

2002 - „Kriochirurgia i obsługa aparatu kriochirurgicznego AK-1”, CryoFlex Polska

1999 - USG poł.-gin. Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii, Poznań

1994-1999 - Staż lekarski do I stopnia specjalizacji – Szpital Powiatowy w Żninie, Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy

1998-1999 - „Professional Selling Skills” – Horodyski Training & Consulting Centre

1998 - „Drugs Training” – Grunenthal GmbH, Niemcy

1996  -  „Marketing farmaceutyczny” – Akademia Medyczna w Poznaniu/OIN „Polfa”

1993 - Staż lekarski - Hospital General de Galicia, Santiago de Compostela, Hiszpania