Białe Błota ul. Szubińska 67
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Rejestracja w Polsce: 570 000 122
  lub kliknij przycisk "Umów się".
Rejestracja w Anglii: kliknij tu
e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu
www.drszymczak.pl

Publikacje/wykłady

1. "Hormonoterapia w ginekologii - wady i zalety" - Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bydgoszcz 2015

2."Recepcja suit orkiestrowych w tonacji C-dur i D-dur J.S. Bacha oraz utworów K. Jenkins a wybrane parametry fizjologiczne u kobiet ciężarnych przebywających w oddziale położniczo-ginekologicznym" - III Sesja Muzykoterapii - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz 2013

3. Muzykoterapia służbą dla człowieka - "Muzykoterapia drogą do relaksacji i współleczenia człowieka" - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz 2009

4. „Prawne aspekty wykonywania działalności lekarskiej” – Klinika Chorób Kobiecych, Położnictwa i Chorób Onkologicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz 2006

5. „Nieimmunologiczny obrzęk płodu” – Klinika Chorób Kobiecych i Położnictwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005

6. „Analiza rozszerzonych badań profilaktycznych w regionie Pałuk w latach 1985-1999. Cz. I. Program czynnej profilaktyki” – Ginekologia Praktyczna, 2000

7. „Analiza rozszerzonych badań profilaktycznych w regionie Pałuk w latach 1985-1999. Cz. II. Wyniki” – Ginekologia Praktyczna, 2000

8. „Wykrywalność nowotworów żeńskich narządów płciowych w regionie Pałuk w latach 1979-1997 przed i po wprowadzeniu rozszerzonych badań profilaktycznych” – Ginekologia Polska, 1998

9.  „Operacje ginekologiczne u kobiet po 60-tym roku życia” – Ginekologia Polska, 1998